Editorial Board

Editor in Chief

Joseph Dedy Irawan (Institut Teknologi Nasional, Malang) 
 Sinta ID : 6026648
 Scholar ID : ahh5UCEAAAAJ
 Scopus ID : 57142417900 
  https://orcid.org/0000-0003-1933-5989

Editor Board Member

Suryo Adi Wibowo  (Institut Teknologi Nasional, Malang)
 Sinta ID : 6154049
 Scholar ID : zZ7X_e0AAAAJ

Yosep Agus Pranoto (Institut Teknologi Nasional, Malang)
 Sinta ID : 6658418
 Scholar ID : fJGUAikAAAAJ

Taufik Rachman (Stikma Internasional)
 Sinta ID : 5981114
 Scholar ID : OGdvc7MAAAAJ

Agung Teguh Wibowo Almais (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)
 Sinta ID : 6706118
 Scholar ID : U4bjersAAAAJ

Eri Sasmita Susanto (Universitas Teknologi Sumbawa)
 Sinta ID : 6713713
  Scholar ID : HGvPZ5QAAAAJ